Despre AGIR Dolj

Cum zona Olteniei avea un potenţial ingineresc remarcabil, atât numeric cât şi din punct de vedere calitativ s-a luat iniţiativa de a se înfiinţa, în data de 24 aprilie 1990, Sucursala Dolj a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.
Membrii fondatori: Boiko Ostap, Mitrea Dan, Busuioc Marius, Crisu Traian, Georgescu Gheorghe, Popescu Mircea, Dinu Carmen

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.